Projekty  UE


Solarheat Angerman Spółka Jawna otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie SOLARHEAT ANGERMAN SPÓŁKA JAWNA”, działanie 3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii poprzez inwestycję w OZE, jego realizacja przyczyni się także do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Wartość projektu: 637 263,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 517 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 439 790,00 zł